​Bliv rask, fordi det ikke er sjovt at være syg

 ​Bliv rask, fordi det ikke er sjovt at være syg

Hvad er akupunktur​

Akupunktur er en alternativ behandlingsform og en flere tusinde år gammel kinesisk behandlingsmetode. Ordet, akupunktur, stammer fra de to latinske ord acus, der betyder nål eller spids, og punctura, der betyder at stikke eller prikke. Metoden, der anvendes ved akupunktur beror på, at tynde nåle stikkes ind i bestemte punkter i kroppen, de såkaldte akupunkturpunkter. Ved hjælp af nålene helbreder eller lindrer akupunktørerne skader, sygdomme eller smerter.

Igennem menneskets krop strømmer en energi, kaldet qi, via en række baner, som kaldes meridianer. Blokeres banerne, kan energistrømmen ikke flyde frit i kroppen, og det er herved sygdom og andre gener opstår. Ved at sætte nåle i kroppens forskellige akupunkturpunkter kan akupunktøren fjerne blokeringerne i kroppen og derved være med til at påvirke energistrømningen i kroppen.

Akupunktur kan bruges som behandlingsmetode til en række sygdomme, lidelser og smerter. Der findes forskellige former for akupunktur, og hver behandling har sin virkning og sit formål.​

Meridianer

Vi har akupunkturpunkter – placeret langs meridianer – over hele kroppen. Meridianer er energibaner, som hver især er bundet til kroppens organer. Vi har 14 meridianer i kroppen med i alt 365 akupunkturpunkter. Derudover findes en lang række ekstra punkter rundt om på kroppen.

Meridianerne er opkaldt efter det organ, den enkelte bane løber igennem. I alt 12 meridianer er organmeridianer. Foruden de 12 har vi to lodrette meridianer, som løber langs den lodrette midterlinje på kroppens for- og bagside. Disse to centrale meridianer er ikke knyttet til noget organ, men har i stedet for en styrende effekt i forhold til de øvrige 12 meridianer.

Akupunkturpunkter

Ved akupunktur stimulerer man kroppen til at helbrede sig selv ved at sætte nåle i kroppens akupunkturpunkter. Meridianerne er usynlige energibaner. Opstår der forstyrrelser i disse, kan vi opleve sygdom eller ubalancer. Ved at påvirke akupunkturpunkterne stimuleres kroppen til at genoprette balancen i meridianerne.

Hvert akupunkturpunkt har sit eget nummer, navn og særlige egenskab. Afhængig af hvilke akupunkturpunkter, man sætter nåle i, og hvilke meridianer der påvirkes, kan man igangsætte kroppens egen helingsproces for at skabe balance og helbrede de gener, ubehag og ubalancer, man oplever.​

Lidelser

En akupunktør bliver konsulteret af mange mennesker med mange forskelligartede symptomer. Det kan for eksempel være smerter, sportsskader, høfeber, astma, migræne, højt blodtryk, angst, depretion, og mange andre tilstande.

Selvom mange års forskning og praktisk erfaring har vist, at akupunktur effektivt kan hjælpe mod disse lidelser, gør det meget mere end blot at lindre symptomerne. Filosofien bag akupunktur er at man behandler hele patienten, og derved genopretter balancen i hele kroppen.

Da alle lidelser, i den traditionelle kinesiske akupunktur, betragtes som en ubalance af energi, kan behandling med akupunktur gavne stort set alle ubalancer, så længe nedbrydningen af kroppens væv ikke er for omfattende.

Mange mennesker bruger også akupunktur som en præventiv behandling, eller fordi de har en følelse af at være i ubalance med sig selv, men er egentlig ikke "syge" i den vestlige forstand.

Mange får også behandling for livsstils problemer, så som rygere, alkoholikere eller stoffer, eller hvis man har haft psykiske oplevelser som er svære at komme over, og så den store STRESS.

WHO (Verdenssundhedsorganisationen under FN) har udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunkturen er velegnet. Heraf kan blandt andet nævnes:

 • ​Alle former for smerte
 • ​Gigtsygdomme i led og muskler
 • ​Hovedpine/migræne
 • ​Rygsmerter
 • ​Frossen skulder
 • ​Tennisalbue
 • ​Menstruationsproblemer
 • ​Mave- /tarmlidelser
 • ​Bihulebetændelse
 • ​Højt blodtryk
 • ​Eksem
 • ​Kredsløbsproblemer
 • ​Lidelser i sanseorganer
 • ​Immunsygdomme
 • ​Hormonelle forstyrrelser​

​Akupunkturens historie

"Jeg har hørt, at i de ældste tider levede menneskene helt op til ethundrede og tyve års alderen uden at vise tegn på svaghed i deres bevægelsesevne, men i dag svækkes menneskene før de bliver treds år gamle. Skyldes dette forandringer i vores omgivelser, eller skyldes det menneskelige fejl?"

"Den Gule Kejser"

Sådan begynder Su Wen første del af Nei Jing, der er verdens ældste bog om medicin. Dette spørgsmål blev stillet af den kinesiske kejser Huang Di, også kaldet "Den gule Kejser", som levede for mere end 45 århundrede siden. Hans minister og læge Chi Po svarede ham:

"I gamle dage levede mennesker i overensstemmelse med Tao-princippet. De overholdt loven om Yang og Yin, var sobre, levede et regelmæssigt og enkelt liv uden udskejelser eller misburg. 

Af denne grund kunne de leve, sunde på sjæl og legeme, og derfor kunne de leve deres naturlige livsmål til ende og dø, når de var mere end et hundrede og tyve år gamle".

"Vor tid" vil her sige for 4500 år siden, men man har arkæologiske

akupunkturrelaterede fund, der går tilbage til 1000 - 4000 f. Kr.

Lærebogen Huang Di Nei Jing er efter nyere forskning skrevet omkring 2 århundreder f. Kr. Den er skrevet som en samtale mellem "Den gule Kejser" og hans minister Chi Po. Nei Jing består af to dele i 18 bind.

Første del medicinteori og anden del terapi. Bogen indeholder detaljeret medicinsk og kirurgisk viden. Den har endnu megen autoritet ved sin rigdom på iagttagelser og lære om forebyggelse og behandling af lidelser.

Fra Han (Huang) dynastiets tid (206 - 24 f. Kr.) har man sikre fund, der dokumenterer brug af metalnåle (guld, bronze, stål), samt skriftlig dokumentation for moxa terapi.

Huang Fu Mi (215 - 282) skriver en lærebog i akupunktur moxa terapi med 649 akupunkturpunkter.

Akupunktur fra Japan til Europa

Fra ca. 1600-tallet får akupunkturen stor udbredelse i Japan. Vesten kendte intet til kinesisk medicin før det 17. århundrede, da de første jesuittermissionærer af Ludvig den 14. blev sendt til Peking. Disse jesuitter var forbløffede over, hvad kinesiske læger afslørede for dem med slående beviser. Da de vendte tilbage til Europa, fortalte de om deres oplevelser.
Det var dem, der opfandt ordet akupunktur, fra det latinske acus = nål og punctura = punktur.

Omkring 1650 var der 2 læger i Europa, der interesserede sig for akupunkturen, den hollandske De Bondt og den tyske Cleyer. I 1683 oversatte Cleyer Huang Di Nei Jing til tysk. I 1671 blev den første afhandling om akupunktur offentliggjort af fader Harvieu.

"Medicin blandt kinesere"

Den mest berømte udgivelse i det 19. århundrede er "Medicin blandt Kinesere", skrevet i 1863 af Dabray, fransk konsul i Kina, men først med George Souliè de Morant begyndte akupunkturen for alvor at gøre fremskridt. Som 20-årig blev Souliè de Morant sendt til Kina som repræsentant for en bank. På grund af sit kendskab til kinesisk, blev han i begyndelsen af 1900-tallet ansat af Udenrigsministeriet som fransk konsul i Shanghai.

Det meste af indholdet på denne forside er sakset fra PA 

AKU-NET.DK

Adresse:

Akupunktur-klinikken I Rønne v/Bjarne Krog

Borgmester Nielsens Vej 58
​3700 Rønne

CVR: 34962456

​Åbningstider:

Mandag og onsdag: 14:00 - 17:00

Tirsdag og torsdag: 09:00 - 13:00

Fredag: Holder dog åbent nogle fredage 

Ring for tidsbestilling

Weekend: Lukket

Telefon:

20 31 19 83

​E-mail:

av@avav.dk